EU-HUNGARO INFO KFT

MAGÁNNYOMOZÁS
* Mindennemû nyomozati cselekmény; hûtlenségvizsgálat; lojalitásvizsgálat;
leendõ üzleti partnerek teljes átvilágítása; likviditásvizsgálat

KÖVETELÉSBEHAJTÁS
* Adós felkutatása; elrejtett fedezet felkutatása; mindennemû tartozás behajtása törvényes módszerekkel

SZEMÉLYVÉDELEM
* Fegyveres testõrszolgálat; védett személy szállítása reprezentatív, szolíd, vagy páncélozott gépkocsikkal

VAGYONVÉDELEM
* Távfelügyeleti rendszer kiépítése, élõerõs õrzés, objektumok-irodaházak õrzése-védése-üzemeltetése, rendezvények biztosítása

Telefon:
+36-30/348-7234
E-mail:
info@hungaroinfo.eu

www.hungaroinfo.eu